Toyo­ta

Allt Om BILAR - - Rivstart -

1När Toyo­ta skul­le byg­ga ett glo­balt va­ru­mär­ke var sats­ning­en på ral­ly-VM vik­tig. I ral­ly vi­sa­de Toyo­ta på kva­li­tet och tek­niskt kun­nan­de. Ef­ter ral­ly­å­ren sat­sa­de Toyo­ta bå­de på lång­lopp och på for­mel 1. Från och med sä­song­en 2017 ska Toyo­ta täv­la i ral­ly-VM igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.