Au­di

Allt Om BILAR - - Rivstart -

3På kort tid har VW-kon­cer­nen byggt Au­di till ett av värl­dens tre le­dan­de pre­mi­um­mär­ken bland bi­lar. För att nå till BMW- och Mer­ce­des­ni­vå val­de Au­di bland an­nat att täv­la med tou­ring- och lång­lopps­bi­lar. I dag finns Au­di i tys­ka DTM samt i fle­ra and­ra ra­cingse­ri­er, fle­ra av dem eg­na mär­kes­cu­per. Bå­de VW och Au­di var ock­så snabbt in­ne i den nya VM-se­ri­en i rallycross.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.