BMW

Allt Om BILAR - - Rivstart -

2BMW vill va­ra bil­mär­ket för al­la som gil­lar att kö­ra bil och för att nå dit har mär­ket täv­lat re­gel­bun­det i så gott som al­la ban­ra­cingse­ri­er, fram­för allt tou­ring­bi­lar. BMW testade någ­ra sä­song­er i F1 men läm­na­de när bil­kri­sen slog till på all­var 2008-2009 sål­des tea­met till­ba­ka till Pe­ter Sau­ber. I dag täv­lar BMW bland an­nat i tys­ka DTM-se­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.