5

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Hur by­ter jag tänd­stift på Ci­tro­en C5 års­mo­dell 05? Är det bätt­re med 4-po­li­ga tänd­stift gente­mot 1-po­li­ga? Kan man se nå­gon film på nä­tet om hur man gör?

An­ders JO­NAS: Youtu­be kanske?! Fast det kan såklart va­ra svårt att hit­ta. Du bör sö­ka på eng­els­ka för att bre­da sökre­sul­ta­ten. En el­ler fy­ra elek­tro­der gör mig ve­ter­li­gen ing­en skill­nad. Frå­gar du tänd­stift­till­ver­ka­ren sä­ger de kanske nå­got an­nat. Men skul­le det va­ra bätt­re med fy­ra så gis­sar jag att al­la skul­le ha det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.