Här är ATV-pry­lar­na du ba­ra mås­te ha....

Lars Nilsson kol­lar in de he­tas­te ATV-gre­jer­na just nu.

Allt Om BILAR - - Mingel -

ATV-hu­set. Pris: 13 900 kro­nor

Tim­mer­vagn med vinsch, kran och tim­mer­sax

Smi­dig tim­mer­vagn med enkla­re kran där stöt­tor­na går att ta av helt el­ler del­vis. Vin­schens fjärr­styr­ning gör att du kan stå vid stoc­ken en bit från vag­nen. Max­last 1500 ki­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.