Spri­da­re

Allt Om BILAR - - Mingel -

P. Lind­berg Pris: 1720 kro­nor

Uni­ver­salspri­da­re som en­kelt fästs bak på fyr­hju­ling­en med U-kläm­mor för en­kel mon­te­ring. Drivs via fyr­hju­ling­ens 12-voltsut­tag, kan ock­så kopp­las di­rekt till bat­te­ri­ets po­ler. An­vänds vid sprid­ning av gräs­frö, göd­sel, salt el­ler spån. Sprid­nings­y­ta tre till sex me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.