Ski­då­ka­ren gil­lar snab­ba sväng­ar

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JA­KOBS­SON

Ski­då­ka­ren Jon Olsson är li­ka känd för si­na läck­ra bi­lar som för si­na många X-Ga­mes-me­dal­jer. Och nu har han ­pre­sen­te­rat sin se­nas­te lek­sak: En om­byggd Au­di RS 6 med 950 häst­kraf­ter.

Jon Ols­sons förs­ta bil var en gam­mal pick­up, en Maz­da B2000. Men när skid­fram­gång­ar­na kom och de sto­ra ­peng­ar­na bör­ja­de rul­la in blev det snabbt ro­li­ga­re bi­lar. Porsche 911 Tur­bo, Lam­borg­hi­ni Gal­lar­do, Lam­borg­hi­ni LP640, Lam­borg­hi­ni LP670, Nis­san GT-R, Au­di R8… Jon Ols­sons bil­histo­ria är minst sagt im­po­ne­ran­de.

Nu har Jon Olsson pre­sen­te­rat sitt nya bil­pro­jekt, en or­dent­ligt om­byggd Au­di RS 6 som han kal­lar RS 6 DTM.

Bi­len har fått en DTM-in­spi­re­rad look med ett bo­dy­kit i kol­fi­ber. Mo­torn är en V8 på fy­ra li­ter, som i ori­gi­nal ger 560 häst­kraf­ter. Det räc­ker för att den sto­ra kom­bin ska kla­ra att ac­ce­le­re­ra från 0 till 100 på 3,9 se­kun­der. Jon Ols­sons RS 6 DTM har dock fått en re­jäl ef­fek­tök­ning: 950 häst­kraf­ter upp­ger Jon Olsson i sin blogg. Hur snabb bi­len är har in­te av­slö­jats.

Bakom byg­get av Au­di RS 6 DTM står Leif Tu­vesson, som har er­fa­ren­he­ter från Ko­e­nigs­egg och Vol­vo i ba­ga­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.