Mer­ce­des vill ska­pa pre­mi­um-pick­up

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JA­KOBS­SON

Mer­ce­des kom­mer att pre­sen­te­ra en pick­up fö­re år 2020. Det har be­kräf­tats av det tys­ka bil­fö­re­ta­get. Bi­len kom­mer att byg­gas av Nis­san och ba­se­ras på nya Na­va­ra.

Mer­ce­des har en stor trans­port­bils­av­del­ning – men har bort­sett från någ­ra spe­ci­al­ver­sio­ner av G-Wa­gen ald­rig byggt nå­gon rik­tig pick­up. Men nu har den tys­ka bil­till­ver­ka­ren be­kräf­tat att en pick­up kom­mer att pre­sen­te­ras fö­re år 2020.

Bi­len kom­mer att byg­gas av den ja­pan- ska till­ver­ka­ren Nis­san. Och må­let är att ska­pa en ”pre­mi­um-pick­up”.

– Förr i ti­den bru­ka­de su­var va­ra gans­ka grova for­don. Men de har bli­vit snyg­ga­re och snyg­ga­re. Nu ser vi sam­ma trend för pick­uper och vi ser möj­lig­he­ter att kli­va in på den här mark­na­den som det förs­ta pre­mi­um­mär­ket, sä­ger Vol­ker Morn­hinweg, chef för Mer­ce­des-Benz Vans, till The Wall Stre­et Jour­nal.

Den nya bi­len kom­mer en­ligt upp­gif­ter­na att ba­se­ras på tek­ni­ken från den nya Nis­san Na­va­ra och kom­mer att byg­gas i Nis­sans fa­bri­ker. De­sig­nen kom­mer dock från Tyskland och ”allt som kun­der­na kom­mer att kom­ma i kon­takt med” li­ka så. Det inklu­de­rar till ex­em­pel driv­li­nor och in­te­ri­ör. De Mer­ce­des­mo­to­rer som kom­mer att an­vän­das blir fyr- och sex­cy­lind­ri­ga. Någ­ra de­tal­jer om den kom­man­de pick­upen har än­nu in­te gjorts of­fent­li­ga, men vi vet att den kom­mer att få dub­bel­hytt och last­ka­pa­ci­tet på cir­ka ett ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.