Car­los Ta­vares, PSA 3

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Det hän­der myc­ket hos Peu­geot/Citroën/DS och det är Ta­vares som är ar­ki­tek­ten. Peu­geot 308 är det nya flagg­skep­pet men det be­hö­ver kom­ma fram fle­ra nya bi­lar av sam­ma ka­li­ber för att Ta­vares nya plan för PSA ska lyf­ta på all­var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.