FORD FI­ES­TA RS.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ford byg­ger en ny RS-ver­sion av Fi­es­ta och bi­len kom­mer till mo­dellå­ret 2017. På bil­den syns en Fi­es­ta RS ute på te­stupp­drag till­sam­mans med två Focus RS. Fi­es­ta RS får ny front där det mesta hand­lar om att få in mer kyl­luft. Vi ser ock­så att Fi­es­ta RS för­be­reds för att få li­te bre­da­re mel­lan hju­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.