SKO­DA.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Sko­da ar­be­tar med en sto­re­bror till Ye­ti. Ar­bets­nam­net på­stås va­ra Snow­man el­ler Po­lar. Åter­tår att se vad hus­vagns­till­ver­ka­ren tyc­ker om det. Det här är en Sko­da Ye­ti men bi­len är stör­re och bre­da­re. Måt­ten tycks bli 50–60 cen­ti­me­ter läng­re än da­gens Ye­ti. Platt­for­men kom­mer från Sko­da Ocatvia och lan­se­ring i slu­tet av 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.