MER­CE­DES SL.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Den här mo­del­len står in­för en an­sikts­lyft­ning. Här är den, pre­cis på väg ifrån en Mer­ce­des-an­lägg­ning i Tyskland. Mest för­änd­ring no­te­rar vi i fron­ten där det mesta byts ut. Bak­si­dan änd­ras ock­så med nya lam­por och nytt av­gas­sy­stem. På in­si­dan får vi en stör­re pek­skärm och li­te ny lay­out på knap­par. Det blir ock­så en ny ratt på nya SL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.