CITROËN.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Spi­onka­me­ran har den här gång­en fång­at en li­te mys­tisk Citroën. Tro­li­gen hand­lar det om en pro­to­typ till en låg­pris-Cit­ra som ska kon­kur­re­ra med Da­cia. Even­tu­ellt blir bi­len ba­ra till­gäng­lig i Asi­en och La­ti­na­me­ri­ka. De­sig­nen vi­sar på en en­kel bil för dag­ligt an­vän­dan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.