ROLLS ROYCE.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Det kanske in­te hän­der så of­ta att en Rolls Royce Wraith Drop­he­ad Cou­pe an­vänds när det är snö och kallt. Men det kvit­tar, bi­len ska än­då tes­tas i kallt vä­der och där­för dy­ker den upp så här på svens­ka vin­ter­vä­gar. Drop­he­ad Cou­pe har sam­ma driv­li­nor som Wraith Cou­pe, som i prak­ti­ken är sam­ma bil fast med tak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.