FI­AT LI­NEA.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Un­der det här ska­let döl­jer sig nya Fi­at Li­nea. Pro­duk­tio­nen av Li­nea ska bör­ja i fa­bri­ken i Tur­ki­et un­der 2016 och bi­len på­stås bli en glo­bal pro­dukt, det vill sä­ga säl­jas över he­la världen. Li­nea byggs på sam­ma platt­form som 500X och Jeep Re­ne­ga­de. Da­gens Fi­at Li­nea vän­tas säl­jas i In­di­en och La­ti­na­me­ri­ka i yt­ter­li­ga­re någ­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.