BMW X1.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

BMW har som be­kant en ny X1 på gång och här syns den på test­vä­gar i Sve­ri­ge. Nya X1 ska pre­sen­te­ras i som­mar och byggs på sam­ma platt­form som Acti­ve Tou­rer-bi­lar­na, vil­ket bland an­nat be­ty­der en fram­hjuls­dri­ven va­ri­ant som tar upp kam­pen med en hel rad suv:ar som en­bart har drift på fram­hju­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.