Hus­bils­s­lot­tet...

Allt Om BILAR - - Alltombilar - DA­VID JA­KOBS­SON

Det bör­ja­de med en gam­mal last­bil – och sen spå­ra­de det snabbt ut. Fa­mil­jen från Nya Ze­e­land väg­ra­de att kom­pro­mis­sa med nå­got när de bygg­de sin egen hus­bil. Det be­ty­der bland an­nat en kom­pli­ce­rad design där bi­len fälls ut och får for­men av ett gam­malt slott när den står upp­ställd. Vid si­dan av den spek­ta­ku­lä­ra de­sig­nen finns här ock­så många spän­nan­de fi­nes­ser som sol­pa­ne­ler som står för el­för­sörj­ning­en, regn­upp­sam­la­re som står för vat­ten­för­sörj­ning­en och en kom­post­to­a­lett. På ta­ket hit­tar vi en or­dent­lig al­tan med ham­mock – och ett bad­kar. Ste­fan Göss­ling vid Lunds uni­ver­si­tet kon­sta­te­rar att det sex gång­er dy­ra­re för sam­häl­let om du väl­jer bi­len i stäl­let

för cy­keln som trans­port­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.