Hål­ler in­te med i jäm­fö­rel­sen...

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej Jan-Erik! Jag läs­te din ar­ti­kel om ny­bils­köp man ska und­vi­ka. Såg att du ­jäm­för­de nya Lex­us NX med XC90 och Q7. Den bor­de väl i så fall jäm­fö­ras med XC60 och Q5. NX är be­tyd­ligt mind­re än XC90 och Q7.

Med vän­lig häls­ning, Fred­rik Land

JAN-ERIK:

Rent stor­leks­mäs­sigt stäm­mer det, jag ser mer va­let som en po­ten­ti­ell kö­pa­re stäl­ler sig och där tror jag att en kö­pa­re av en ny Lex­us NX även sneg­lar på en XC90 el­ler en Q7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.