Myc­ket finns i till­vals­lis­tan

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MYC­KET AV UTRUST­NING­EN hit­tar vi i till­vals­lis­tan. Och vill man ha en ful­l­ut­rus­tad bil får man be­ta­la dyrt. Vad sägs till ex­em­pel om 26 600 kro­nor för au­to­mat­lå­da, 13 600 för det ic­ke öpp­nings­ba­ra pa­no­ra­ma­ta­ket el­ler 3 100 kro­nor för att bi­len ska kun­na kän­na igen tra­fik­skyl­tar? (Test­bi­len gis­sar dess­utom of­ta fel på rå­dan­de has­tig­hets­reg­ler.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.