Fly­ter fram på ojämn­he­ter

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DISCO­VE­RY SPORT BJU­DER på fin kom­fort. På mo­tor­vä­gen känns bi­len be­hag­ligt mjuk och fly­ter fram fint över ojämn­he­ter. Li­te vind­ljud och bul­ler från de sto­ra hju­len stör dock en aning, men det är ing­en fa­ra. På rik­tigt då­ligt un­der­lag bril­je­rar fjäd­ring­en. Hyf­sa­de sto­lar i bi­len, kanske skul­le man kun­na öns­ka sig mer lår­stöd för långa ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.