Fem star­ka stjär­nor

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DISCO­VE­RY SPORT HAR al­la de van­li­gas­te sä­ker­hets­funk­tio­ner­na, mo­del­len har ock­så ut­rus­tats med en fot­gänga­rair­bag, vil­ket den är först i klas­sen med. Här finns ett au­to­ma­tiskt nöd­broms­sy­stem som ska för­hind­ra kol­li­sio­ner med fram­för­va­ran­de for­don. När bi­len tes­ta­des av Eu­ro Ncap be­lö­na­des den med fem star­ka stjär­nor och höga po­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.