Fun­ge­rar i var­da­gen

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR FYR­CY­LIND­RI­GA mo­to­rer som gäl­ler i Disco­ve­ry Sport. Vi kör SD4 på 190 häs­tar, en motor som för­mod­li­gen kom­mer att bli den mest sål­da. Trev­lig ma­skin som är till­räck­ligt stark för var­dags­bruk, men li­te mer pul­ver ha­de vi gär­na haft till­gång till i om­kör­ning­ar­na. Nio­väx­lad au­to­mat el­ler sex­väx­lad ma­nu­ell väx­ellå­da att väl­ja på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.