In­te li­ka bra som ut­si­dan

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SNYGGT. PRYD­LIGT. FUNK­TIO­NELLT. Men in­te­ri­ö­ren i den här mo­del­len le­ver in­te upp till de sig­na­ler som den spej­sa­de ex­te­ri­ö­ren sän­der. Ma­te­ri­al och knap­par hål­ler hyf­sad klass och i test­bi­len slipper vi ir­ri­te­ran­de miss­ljud. Men det är var­ken om­bo­nat el­ler spe­ci­ellt ro­ligt här. Kanske vill man in­te kom­ma för nä­ra sitt pre­mi­um­mär­ke Range Ro­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.