Mer­ce­des kan bätt­re

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MER­CE­DES KAN ÄN­NU bätt­re, men jag för­står att det kanske in­te är med den här mo­del­len som man ploc­kar in den all­ra se­nas­te tek­ni­ken för au­tobroms och kol­li­sions­skydd. El­ler så är det pre­cis det som be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.