Ing­et att skäm­mas för

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JAG SKUL­LE VIL­JA se den som för­sö­ker kö­ra den här bi­len en­ligt EU:s kör­cy­kel. Med den mo­torn och det lju­det går det in­te att hål­la sig i skin­net. Det är ba­ra na­tur­ligt och ing­et att skäm­mas över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.