Bra käns­la i ma­te­ri­a­len

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ETT LYFT JÄM­FÖRT med SLS AMG, spe­ci­ellt med käns­lan i ma­te­ri­al och reglage. Men väx­elspa­ken och styr­plat­tan sit­ter li­te för långt bak och här har Mer­ce­des in­gen­jö­rer in­te lyc­kats lö­sa kom­bi­na­tio­nen ut­se­en­de och funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.