Bra med tan­ke på drag­vik­ten

Allt Om BILAR - - Provkörning -

5,0 LI­TER PER tio mils blan­dad kör­ning ska Golf All­track TDI 184 dra, vil­ket mot­sva­rar 132 gram CO2 per kilo­me­ter. Det är inga fan­tas­tis­ka siff­ror för är en re­la­tivt li­ten bil. Men jäm­för man med stör­re bi­lar med sam­ma off­ro­a­de­gen­ska­per och drag­vikt är det plöts­ligt rätt bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.