Trev­lig & mjuk upp­le­vel­se

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR RIK­TIGT trev­ligt att kö­ra Volks­wa­gen Golf All­track. Bi­len känns fort­fa­ran­de rätt tajt, men upp­levs på grund av att den är höjd som li­te mju­ka­re än en van­lig Golf. Käns­lan i styr­ning­en är li­te se­ga­re och bi­lens un­der­styr­ning blir tyd­li­ga­re. Plus för bra fram­kom­lig­het på säm­re vägar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.