All­track är rätt väl­ut­rus­tad

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ALL­TRACK ÄR RÄTT väl­ut­rus­tad i grundut­fö­ran­de. Bå­de fyr­hjuls­drif­ten och den au­to­ma­tis­ka DSG-väx­ellå­dan är stan­dard. I bi­len hit­tar vi ock­så en två­zons kli­matan­lägg­ning, ett in­fo­tain­ment­sy­stem med blu­e­tooth och en ad­ap­tiv fart­hål­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.