Myc­ket bil för det höga pri­set

Allt Om BILAR - - Provkörning -

291 900 ÄR in­stegs­pri­set för Golf All­track. Myc­ket peng­ar, kan man tyc­ka. Men man ska in­te glöm­ma bort att bi­len är bra ut­rus­tad re­dan från start och att den tack va­re bra ut­rym­men och bra drag­vikt gör sam­ma jobb som be­tyd­ligt stör­re och dy­ra­re bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.