Mjuk och be­hag­lig

Allt Om BILAR - - Provkörning -

RE­NAULT ESPA­CE ÄR en trev­lig bil att åka i, fram­för allt på mo­tor­väg. Fjäd­ring­en är mjuk och gör gång­en be­hag­lig. Små ojämn­he­ter trol­las bort. Sto­lar­na ger dock då­ligt stöd för be­nen och dy­nan lu­tar fram­åt. Bätt­re sto­lar finns till ut­rust­ningsni­vån Inte­gra­le – men den kom­mer in­te att säl­jas i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.