Har allt som be­hövs

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET NÖD­VÄN­DI­GAS­TE SOM an­tisladd, bromsas­si­stent, krock­kud­dar, si­do­krocks­gar­di­ner och bäl­tesvar­na­re för al­la plat­ser finns med re­dan i grundut­fö­ran­de. Au­tobroms – som ba­ra job­bar från 40 km/ h och upp­åt – finns i till­vals­pa­ke­tet Zen. Bi­len har i skri­van­de stund än­nu in­te ut­satts för krock­tes­ter av Eu­ro Ncap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.