Lång­t­i­från kör­glad

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR IN­TE spe­ci­ellt ro­ligt att kö­ra Re­nault Espa­ce, så bru­kar det va­ra med fa­mil­je­bus­sar. Fjäd­ring­en är gung­ig och styr­ning­en upp­levs som in­tets­ä­gan­de. Espa­ce har fyr­hjuls­styr­ning som till­val, det ska ge li­te kvic­ka­re kö­re­gen­ska­per, men det räc­ker dessvär­re in­te för att gö­ra Espa­ce ro­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.