Myc­ket hög­re i verkligheten

Allt Om BILAR - - Provkörning -

,6 LI­TER DIE­SEL per tio mils blan­dad kör­ning och 120 gram CO2 är bra siff­ror för en så här stor bil. När vi prov­kör­de i Frank­ri­ke, kanske med tunga gas­föt­ter, vi­sa­de färd­da­torn dock en snitt­för­bruk­ning på 7,1 li­ter. Kanske in­te rik­tigt li­ka bra. Någ­ra tan­kar på en hy­brid­ver­sion ver­kar in­te fin­nas hos Re­nault.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.