Finns ba­ra två mo­to­rer

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN­DAST TVÅ MO­TO­RER finns till Espa­ce i Sve­ri­ge. Och bå­da är di­es­lar, den ena på 130 häs­tar och den and­ra på 160. Den stör­re mo­torn är en rik­tigt trev­lig ma­skin på 1,6 li­ter som har be­gå­vats med dub­bel­tur­bo. Vri­det är på 380 Nm och kraf­ten le­ve­re­ras i ett jämt flö­de. Vi sak­nar dock en ben­si­na­re. Och fyr­hjuls­drift!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.