Det in­går i grund­pa­ket

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SJU SITT­PLAT­SER, 8,7-TUMSSKÄRM, färd­da­tor, el­his­sar, 2-zons kli­matan­läg­ning, LED-strål­kas­ta­re, na­vi­ga­tion och in­fo­tain­ment­sy­ste­met R-Link 2 in­går i grund­pa­ke­tet Li­fe. I ut­rust­ningsni­vån Zen in­går bland an­nat Mul­ti Sens som ger fö­ra­ren en rad in­ställ­ning­ar, till ex­em­pel fjäd­ring och mo­tor­re­spons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.