Andra­hands­vär­det?

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MED 160-HÄSTARSDIESELN SOM ba­ra säljs med au­to­mat i Sve­ri­ge kos­tar Espa­ce från 369 900 kro­nor. Det är såklart rätt myc­ket för en bil, även om man får myc­ket ut­rym­me och kom­fort för peng­ar­na. Hur andra­hands­vär­det kom­mer att se ut för den här mo­del­len är tvek­samt, bör tas med i be­räk­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.