Ele­gant och späns­tig

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NYA RE­NAULT ESPA­CE är så myc­ket snyg­ga­re än si­na fö­re­gång­a­re! For­men är ele­gant och späns­tig, bi­len ser in­te alls så stor och tung ut som den fak­tiskt är. Bi­len be­hö­ver dock rik­tigt sto­ra hjul för att se tuff ut, test­bi­len på bil­der­na är ut­rus­tad med 19-tum­ma­re som är till­vals­ut­rust­ning. De kos­tar runt 20 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.