Lätt att tri­vas i bi­len

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄR ÄR en snygg in­te­ri­ör som gör det lätt att tri­vas i bi­len. Kva­li­tets­käns­lan är hög och fle­ra de­tal­jer, som till ex­em­pel väx­el­väl­ja­ren, har form­gi­vits snyggt. Re­nault har dock gjort en rik­tig tan­ke­vur­pa när man pla­ce­ra­de mugg­hål­lar­na UN­DER den svä­van­de mitt­kon­sol­len. Glöm det där med kaf­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.