1 908–1 980 MIL

Allt Om BILAR - - Vårstädning -

KOST­NA­DER: Inga ex­tra kost­na­der ut­ö­ver bräns­let. Nu har vi be­ställt tid för 2000-mi­la­ser­vice och där kom­mer det ock­så att bli ett byte av den ska­da­de vindru­tan.

DET­TA HAR HÄNT: Det finns en stor för­del med att åka el­bil el­ler ladd­hy­brid – man kan par­ke­ra gra­tis vid Ar­lan­da. Och på plat­ser­na för el- och hy­brid­bi­lar går det ock­så att lad­da bi­len ut­an kost­nad un­der ti­den du är bort­rest. Själv­klart är det många re­se­nä­rer som har upp­täckt det här så det har bli­vit svå­ra­re och svå­ra­re att hit­ta en le­dig el-p-plats. Vid ter­mi­nal 5 på Ar­lan­da blir det snabbt fullt och jag har ett par gång­er hit­tat plat­ser bor­ta vid ter­mi­nal 2 el­ler 3. Men ny­li­gen var det bin­go.

Jag kom strax fö­re 06.00 till Ar­lan­da och par­ke­ra­de vid ter­mi­nal 5. När jag kom hem ett drygt dygn se­na­re var bi­len ful­lad­dad och klar. Just nu har vi en räck­vidd på drygt tre mil på bat­te­ri­et men det be­ror på att det är mesta­dels mo­tor­vägskör­ning samt ba­ra ett par mil kör­ning i kö­tra­fik var­je vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.