PLUS:

Allt Om BILAR - - Beg-Bil -

+ KOM­FOR­TEN. Den här bi­len är över­ras­kan­de skön att åka i – det känns näs­tan som i en stor bil. + KÖR­GLÄD­JEN. Au­di A1 är jät­te­ro­lig att kö­ra, spe­ci­ellt om man väl­jer nå­gon av de li­te ­pig­ga­re mo­to­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.