Ford Ro­ads­ter, 1932 års mo­dell, är den coo­las­te bi­len som nå­gon­sin byggts. Det me­nar Jo­nas Olofs­son som bör­jat ny­till­ver­ka ka­ros­sen. Pro­duk­tio­nen sker i Sve­ri­ges mins­ta bil­fa­brik med fem an­ställ­da.

Allt Om BILAR - - Klassikern -

TI­DI­GA­RE BRU­KA­DE MAN med glim­ten i ögat kal­la sig ­Sve­ri­ges näst störs­ta bil­till­ver­ka­re, men nu när NEVS åter­upp­ta­git pro­duk­tio­nen av SAAB i Troll­hät­tan har man hal­kat ned till en tred­je plats. – Ja, det är svårt att lig­ga på topp, sä­ger Jo­nas Olofs­son med ett stort le­en­de när han tar en kort pa­us från da­gens upp­gift, att läg­ga sista han­den vid en ro­ads­ter som in­om kort ska le­ve­re­ras till en kund.

LI­TE LÄNG­RE BORT väx­er någ­ra 5W Cou­pé-ka­ros­ser fram och där­ef­ter vän­tar en sli­ten A-Ford -30 som ska byg­gas om till ett upp­se­en­de­väc­kan­de for­don. När det gäl­ler Fords mo­del­ler från 1932 byggs des­sa för hand och det är en för­kla­ring till de för­hål­lan­de­vis lå­ga vo­ly­mer­na, var­je år le­ve­re­rar man cir­ka 20 ka­ros­ser.

– De fles­ta kun­der väl­jer att kö­pa en ka­ross som be­står av golv, dör­rar, tor­ped­vägg och bak­luc­ka. I le­ve­ran­sen in­går häng­da dör­rar och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.