Viss­te du att...?

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Hot Rod var från bör­jan be­näm­ning­en en om­byggd ame­ri­kansk öp­pen bil till­ver­kad fö­re 1949. Des­sa bygg­des of­ta av ame­ri­kans­ka sol­da­ter som tjänst­gjort i Eu­ro­pa och där sett små, lät­ta och snab­ba sport­bi­lar från till ex­em­pel MG och Mor­gan. Väl hem­ma mo­di­fi­e­ra­des äld­re ame­ri­kans­ka bi­lar så att de skul­le få lik­nan­de egen­ska­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.