Har fun­nits rätts­fall

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

3Om jag blir upp­hun­nen på en­fi­lig va­jer­väg av blin­kan­de for­don, am­bu­lans, brand­kår el­ler po­lis. Får jag/ ska jag öka far­ten över tillå­ten has­tig­het för att un­der­lät­ta och kanske räd­da liv el­ler ska jag en­vist lig­ga kvar i tillå­ten has­tig­het och bloc­ke­ra tills det blir två­fi­ligt igen?

Sten SAMU­EL: Om möj­ligt så ska man kö­ra åt si­dan och läm­na plats och un­der­lät­ta för ut­ryck­nings­for­do­net. Vid nödsi­tu­a­tion där am­bu­lans el­ler an­nat ut­ryck­nings­for­don på­kal­lar fri väg så finns det rätts­fall där fö­ra­re har ökat far­ten en aning och bli­vit stop­pa­de i en kon­troll. Vid rät­te­gång har det då åbe­ro­pats att det på grund av en nödsi­tu­a­tion va­rit för­svar­ligt att över­skri­da gäl­lan­de has­tig­hets­be­stäm­mel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.