Gå­en­de har ock­så an­svar

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

1Jag und­rar om gå­en­de som an­vän­der mo­bi­len vid över­gångs­stäl­len tän­ker på om­giv­ning­en? Tror gå­en­de och cy­klis­ter att vi bi­lis­ter kan brom­sa hur snabbt som helst? Jag und­rar om gå­en­de kan lyf­ta bort blic­ken från mo­bi­len vid över­gångs­stäl­len?

Wor­la Ada­de­voh SAMU­EL: Gå­en­de som ska gå ut på ett över­gångs­stäl­le ska ta hän­syn till has­tig­het och av­stånd till de for­don som när­mar sig. Allt­så det lig­ger ett stort an­svar även hos gång­tra­fi­kan­ten att va­ra upp­märk­sam på tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.