8

Kol­la fär­gen

Allt Om BILAR - - Besiktning -

För­ra äga­ren till min bil har bytt till vi­ta blin­kers­glas. Är det verk­li­gen god­känt?

Ger­da MOR­GAN: Ja, det är god­känt med trans­pa­ren­ta (vi­ta) glas på kör­rikt­nings­vi­sar­na om det sit­ter i glöd­lam­por som gör att det av­ges ett oran­ge­gult ljus. Men det är gans­ka van­ligt att glöd­lam­pan för kör­rikt­nings­vi­sa­ren för­lo­rar sin oran­ge­gu­la färg så där­för bör man själv tit­ta på det­ta in­nan man be­sik­tar sin bil el­ler släp­vagn. Om kör­rikt­nings­vi­sa­ren har an­nan färg än oran­ge­gult blir det en an­märk­ning vid kon­troll­be­sikt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.