1

Den mås­te fun­ge­ra

Allt Om BILAR - - Besiktning -

ABS-lam­pan ly­ser på min Xan­tia från 2000. Vad sä­ger be­sikt­ning­en om det?

Po Lars­son MOR­GAN: I kon­troll­be­sikt­ning­en in­går kon­troll av funk­tio­nen på var­nings­an­ord­ning­en för ABS-brom­sar­na. Det in­ne­bär att var­nings­lam­pan mås­te fun­ge­ra, tän­das en kort stund när tänd­ning­en sätts i lä­ge ”ON” och om var­nings­lam­pan var­nar för fel på det elektro­nis­ka an­tilås­sy­ste­met blir bi­len un­der­känd. Från och med år 2012 in­går även kon­troll av var­nings­lam­pan för bi­lens an­tisladd­sy­stem, van­ligt­vis kal­lad för ESP el­ler ECS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.