2

Oli­ka krav på tor­ka­re

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Mås­te man ha tor­kar­na till strål­kas­ta­re på en V70-99 när man be­sik­tar den?

Kent MOR­GAN: Det är ba­ra på bi­lar med strål­kas­ta­re av ty­pen LED el­ler Xe­non ( gasur­ladd­nings­lam­pa) som det är krav på strål­kas­tar­ren­gö­ra­re och au­to­ma­tisk ljus­ni­vå­re­gle­ring. Vol­vo V70 av års­mo­dell 1999 var in­te ut­rus­ta­de med Xe­non­strål­kas­ta­re så där­för be­hö­ver in­te strål­kastar­tor­kar­na på din bil fun­ge­ra, vil­ket var ett krav när bi­len till­ver­ka­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.