4

Två oli­ka kon­trol­ler

Allt Om BILAR - - Besiktning -

In­går det i be­sikt­ning­en att kon­trol­le­ra ratt­lå­set?

Clas MOR­GAN: Ja, kon­troll av ratt­lå­set in­går vid kon­troll­be­sikt­ning­en och för ratt­lå­set gäl­ler två oli­ka kon­trol­ler. Den förs­ta är att kon­trol­le­ra att ratt­lå­set in­te ris­ke­rar att lå­sa styr­ning­en un­der kör­ning och den and­ra är att kon­trol­le­ra att det finns ett fun­ge­ran­de me­ka­niskt stöld­skydd vil­ket van­ligt­vis är ett ratt­lås. Det är per­son­bi­lar och lät­ta last­bi­lar av års­mo­dell 1976 och ny­a­re som om­fat­tas av krav på ett fun­ge­ran­de me­ka­niskt stöld­skydd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.