Min Re­nault svar­t­ry­ker

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Jag har en Re­nault grand Espa­ce -05 3.0 die­sel som svar­t­ry­ker vid gas­på­drag och då fram­för allt vid tyng­re be­last­ning som till ex­em­pel upp­förs­bac­ke. Har även ibland fått fel­kod på in­sprut­ning­en samt att bi­len gått ned i mel­lan­lä­ge på nöd­lä­ge, den går fort­fa­ran­de att kö­ra men är li­te sva­ga­re. Stäng­er man av bi­len upp­hör fel­ko­den och bi­len går som van­ligt, den svar­t­ry­ker dock fort­fa­ran­de. Är det EGR-ven­ti­len? Tho­mas Löf­gren

JO­NAS: Hej Tho­mas! Det kan va­ra EGR­ven­ti­len, svårt att ve­ta dock när man in­te fel­sökt bi­len. Bör­ja med att läm­na in den för en di­a­gnos så du in­te bör­jar by­ta sa­ker på chans. Det blir ga­ran­te­rat dy­ra­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.